Imitacje larw wodnych osiedlających dno i brzegi zbiorników wodnych różnego typu, które są jednym z głównego menu ryb zarówno tych górskich, jak i nizinnych.